Logo Vast Gebit In 1 Dag

Klachtenregeling

Vastgebitin1dag.nl is een handelsnaam van NG-Dent, wij streven  ernaar om onze patiënten te voorzien van tandheelkundige behandelingen van de hoogste kwaliteit. Een persoonlijke benadering en een transparante wijze van werken en communicatie zijn belangrijke speerpunten binnen onze organisatie.
De medewerkers van NG-Dent zijn gekwalificeerd en gecertificeerd en doen er alles aan om onze richtlijnen op te volgen. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling en/of behandelaar.
Neemt u in dat geval  altijd contact met ons op zodat wij met u hierover in gesprek kunnen gaan.

 
Hoe werkt de klachtenregeling van NG-Dent?
 • Wanneer u uw klacht bij ons heeft gemeld, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om uw klacht op te lossen;
 • Bent u het niet eens met de geboden oplossing vanuit NG-Dent, dan kan onze praktijkmanager mevrouw Boulidam een second opinion voor u aanvragen.
 • De professionele mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, zal een onafhankelijk advies uitbrengen;
 • Als bovenstaande mogelijkheden er niet toe hebben geleid dat uw klacht naar tevredenheid is opgelost, kunt u zich kosteloos wenden tot de klachtenregeling van de KNMT.
 • Wij zijn aangesloten bij de formele klachtenregeling van onze beroepsvereniging.
 
Garantiebepalingen: Als u patiënt bent bij centrum voor tandheelkunde & implantologie NG dent kunt u rekenen op de best mogelijke en hoogwaardige tandheelkundige zorg. Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden. Wij voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen.
 

Om voor garantie in aanmerking te komen, geldt als voorwaarde dat u 2 maal per jaar voor controle en preventie of mondhygiëne bij Centrum voor Tandheelkunde & Implantologie NG dent komt. Ook dient u de adviezen en instructies van uw tandarts/behandelaar over preventie, mondhygiëne en behandeling opvolgen. De geadviseerde behandelingen dienen uitgevoerd te worden in onze eigen praktijk.

 

Garanties en uitzonderingen

 • Elke vorm van garantie dient met de behandelaar te worden besproken.
 • Wij garanderen de kroon, niet de tand of kies.
 • Bij tandbederf wordt geen garantie gegeven.
 • Op verkleuringen van composietvullingen wordt geen garantie gegeven.
 • Er mogen geen wijzigingen in het werkstuk gemaakt zijn door anderen buiten centrum voor tandheelkunde & implantologie NG dent om.
 • Als de behandeling tegen het advies van de behandelaar is wordt er geen garantie gegeven.
 • Wat als gevolg van trauma of overbelasting kapot of verloren gaat, valt niet onder garantie.Garantieperiodes
 • Kroon- en brugwerk: 5 jaar
 • Implantaat: 5 jaar (alleen voor niet-rokers).
 • Vullingen: 1 jaar met uitsluiting van het melkgebit.
 • Noodprothese: 1 jaar mits er rebasing is uitgevoerd binnen 3 maanden na plaatsing.
 • Prothese: 1 jaar.
 • Splint: 1 jaar (niet op slijtage door normaal gebruik).
 • Bleken: geen garantie mogelijk.
 • Wortelkanaalbehandeling : geen garantie mogelijk.
 • Relaps orthodontie: geen garantie mogelijk.
 • Mondhygiëne/parodontologie: geen garantie mogelijk

Ervaringen

Bekijk hieronder een van onze video testimonials

Implantaten vast gebit in 1 dag
Video afspelen

Voor meer testimonials kunt u de video ervaringen pagina bekijken:

PATIËNTEN OVER ONS

Meer weten over
vast gebit in 1 dag?

Contact

Groest 71-3,
1211 EA Hilversum